';

Development resources en SCRUM

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat het, voornamelijk aan het begin van een project, moeilijk is om in te schatten welke aspecten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een product. NetAnts hanteert daarom een werkwijze waardoor we sneller, efficiënter en flexibeler kunnen inspelen op ontwikkelingen. Deze werkwijze wordt ook wel Scrum (of agile) genoemd.

Rollen binnen
Scrum

Binnen Scrum kennen we 3 rollen; de Product Owner, de Scrum Master en het Development Team.

  1. De Product Owner is de eigenaar van de product backlog. Dit is een dynamische lijst, op basis van prioriteit, van wat nodig is om het product te maken en verbeteren. Deze backlog zorgt ervoor dat het Scrum-team maximale waarde kan realiseren. Daarnaast communiceert de PO de productvisie en het productdoel.
  2. De Scrum Master waarborgt de effectiviteit van de Scrum-events (zie hoofdstuk Scrum-Events). Daarnaast helpt de Scrum Master iedereen binnen de organisatie om het de Scrum-werkwijze te begrijpen en goed toe te passen.
  3. Het Development Team bevat alle multi-disciplinaire capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn om het product te ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld designers, ontwikkelaars en testers.

Scrum Events

Een Scrum-team werkt in Sprints. Een Sprint is een iteratie van 1 tot maximaal 4 weken. Iedere Sprint heeft een Sprintdoel. Dit Sprintdoel heeft als doel om een werkend product te realiseren. Aan het begin van iedere Sprint plant het Scrum-team het werk dat moet worden gedaan om dit Sprintdoel te realiseren, dit is de Sprint-Planning. In de planning nemen ze de PBI’s (Product Backlog Item) met de hoogste prioriteit op. Deze PBI’s worden tijdens een Refinement besproken en uitgewerkt tot een ticket dat door iedereen binnen het Development Team opgepakt zou moeten kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede omschrijving, acceptatiecriteria en taken aan de PBI worden gehangen.

Om de voortgang te bewaken start iedere dag van de Sprint met een Daily Scrum (ook wel Stand-Up genoemd). Hierin bespreekt het team waar ze mee bezig zijn geweest, wat ze gaan doen en of er mogelijke problemen zijn die het Sprintdoel bereiken in de weg staan.

Vervolgstappen na
Sprints

Aan het einde van iedere Sprint worden de Stakeholders op de hoogte gebracht van het gerealiseerde product. Dit doen we in een Review. De Review is het geschikte moment om feedback te leveren op het gerealiseerde product, maar idealiter komt feedback al tijdens de sprint aan het licht. Dit kan alleen als de samenwerking tussen de PO, Stakeholder(s) en het Development Team optimaal is.

De Retrospective is eigenlijk een soort terugblik of evaluatie waarin de afgesloten Sprint wordt besproken met alle leden van het Development Team. Wat ging er goed, wat kan er beter en wat moeten we in een volgende sprint proberen te voorkomen.

Werken volgens deze werkwijze zorgt ervoor dat er in een vroeg stadium sprake is van het ‘toevoegen van waarde’ aan het product. En doordat de iedereen nauw betrokken is bij de ontwikkelingen is het ook vele malen eenvoudiger om tijdens het proces bij te sturen als prioriteiten wijzigen.

Proces optimalisering middels SCRUM, wat kan NetAnts hierin betekenen?

NetAnts levert naast designers en developers ook een Product Owner of Scrum Master om Product Development te begeleiden. Jij als opdrachtgever bent als Stakeholder natuurlijk nauw bij het proces betrokken. Hebben jullie binnen de organisatie al een volledig Scrum-team en zijn jullie op zoek naar extra capaciteit? Dan werken onze Ants graag mee binnen het Scrum-Team om zo een mooi en werkbaar product te leveren!

Processen versnellen
86%
Reductie van procesfouten
93%
scrumboard-ontwikkeling

Antwoorden, ontvang je alleen bij vragen!

Wil jij advies ontvangen over wat de SCRUM werkmethode voor jouw project kan betekenen of zijn er nog onduidelijkheden. Stel je vragen, stuur een mail, bel ons of nodig ons uit!

Bel ons: +31 (0)85 – 486 88 40

SCRUM inhuren
voor jouw project?

Reload Captcha

Wij bouwen software en webbased applicaties, met o.a. Laminas Mezzio, Angular, Symfony en andere moderne tools

Laminas logo
Angular logo

andere technieken die wij toepassen en platforms waar wij APP’s voor ontwikkelen

Jira software logo
Docker logo
GitLab logo
MySQL logo
Node js logo
Ionic logo
Capacitor logo
Nrwl logo
Jasmine + Karma logo
Haproxy logo
PHP Unit logo
RabbitMQ logo
Doctrine logo
Java Script logo
php logo
Laravel logo
Image module
Image module
Android logo
IOS logo